E-Cigarett för att sluta röka?

Tuggummi, plåster, cigarett inhalator… den eviga kampen för att sluta röka har många vapen men inget varar till slutet av slaget. I en tid när rökning blir förbjudet på fler och fler ställen krävs det vilja och något som verkligen fungerar. Vi blir samtidigt mer och mer medvetna om hälsa, sjukvård och goda vanor.

Det är därför som vi måste gå långsamt fram för att få bort tobaken från vårt samhälle. De främsta åtgärderna för att motverka konsumtion av tobak är skattehöjningar, men det fungerar bara för aktiva rökare. Att undvika passiv rökning innebär åtgärder som att förbjuda offentliga utrymmen där folk röker. Det är i detta sammanhang som elektroniska cigaretter har hittat sin plats eftersom även e-cigg med nikotin ger en ofarlig vattenånga. Det är därför som deras användning är tillåten i utrymmen där man inte får röka vanliga cigaretter.

Elektroniska cigaretter kan också vara till hjälp för att sluta använda vanliga cigaretter och eftersom det även finns utan nikotin kan vi bibehålla den ”sociala delen” utan skadligt bruk av tobak. Som tydligt framgår av spridningen av elektroniska cigaretter i alla städer, är denna nya vana att ”vejpa” en lösning för både aktiva och passiva rökare.

För dem som verkligen vill använda e-cigaretter som ett substitut för tobak finns det dem modeller som ser ut som en vanlig cigarett. Med dessa finns det ett filter som innehåller e-vätskan och man kan lätt behålla den sociala vanan att röka men men man slipper andas in giftig rök. Ångan som produceras i en elektronisk cigarett är just vattenånga och därmed ofarlig för rökaren och personer i dess omgivning.